ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 5 ธันวาคม 2552 , 00:00 น.   
(1) 2 3 4


 ข้อความที่ 1
ขอจงทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน
 Blissful_BMW BMW Society #1320 5 ธันวาคม 2552 00:08 น.


 ข้อความที่ 2
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง
 sun (sunclubsa) BMW Society #2305 5 ธันวาคม 2552 00:11 น.


 ข้อความที่ 3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ..
 lucy_x BMW Society #9880 5 ธันวาคม 2552 00:11 น.


 ข้อความที่ 4
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญบิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า วฤธ กังวาลกุลกิจและครอบครัว...
 luckky_l BMW Society #7549 5 ธันวาคม 2552 00:17 น.


 ข้อความที่ 5
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 JanAumNK BMW Society #7 5 ธันวาคม 2552 00:21 น.


 ข้อความที่ 6
ขอพระอง์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 DNA200 BMW Society #8208 5 ธันวาคม 2552 00:23 น.


 ข้อความที่ 7
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ภราดร วัฒนพานิชกิจ
 Banky BMW Society #55 5 ธันวาคม 2552 00:27 น.


 ข้อความที่ 8
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Xx (xattapon) BMW Society #6271 5 ธันวาคม 2552 00:28 น.


 ข้อความที่ 9
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว ...
 Num BMW Society #859 5 ธันวาคม 2552 00:28 น.


 ข้อความที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Pamp360 BMW Society #9738 5 ธันวาคม 2552 00:29 น.


 ข้อความที่ 11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายวรชิต อินทะกนก
 noo BMW Society #17 5 ธันวาคม 2552 00:32 น.


 ข้อความที่ 12
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Tao E36 BMW Society #1589 5 ธันวาคม 2552 00:35 น.


 ข้อความที่ 13
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Awesome........ BMW Society #8998 5 ธันวาคม 2552 00:36 น.


 ข้อความที่ 14
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในสากล ณ โลกแห่งนี้ ขอให้คุ้มครอง ให้พระองค์ท่าน มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของลูกๆ ชาวไทยไปนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ลูกของ พ่อแผ่นดินไทย
 fido (Fido) BMW Society #8417 5 ธันวาคม 2552 00:36 น.


 ข้อความที่ 15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

...รักพ่อค่ะ...
 ตาโต BMW Society #2656 5 ธันวาคม 2552 00:44 น.


 ข้อความที่ 16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ รักพ่อครับ
 PO_e46 (Parnuwitch) BMW Society #2243 5 ธันวาคม 2552 00:57 น.


 ข้อความที่ 17
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่ง ยิ่ง ยืน นาน.....ค่ะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

รักพ่อ มากที่สุดในโลกแล้วค่ะ
 golfee BMW Society #8265 5 ธันวาคม 2552 01:06 น.


 ข้อความที่ 18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 boy (bbboy) BMW Society #9264 5 ธันวาคม 2552 01:29 น.


 ข้อความที่ 19
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 HONG AC 774 BMW Society #774 5 ธันวาคม 2552 01:39 น.


 ข้อความที่ 20
long live his majesty the king
 dr.chattra BMW Society #4986 5 ธันวาคม 2552 01:47 น.


 ข้อความที่ 21
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 ภควัต สมบัติบูรณ์ (TKz) BMW Society #1602 5 ธันวาคม 2552 01:52 น.


 ข้อความที่ 22
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Vikorn BMW Society #6797 5 ธันวาคม 2552 02:06 น.


 ข้อความที่ 23
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รักพ่อมากคับ
 Joey_Ninja BMW Society #4040 5 ธันวาคม 2552 02:11 น.


 ข้อความที่ 24
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 Nutz BMW Society #5956 5 ธันวาคม 2552 02:53 น.


 ข้อความที่ 25
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์

Long Live The King
 mrchai BMW Society #1643 5 ธันวาคม 2552 03:00 น.


 ข้อความที่ 26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 2914 BMW Society #2914 5 ธันวาคม 2552 03:04 น.


 ข้อความที่ 27
ขอให้อาการประชวรไม่มาย่างกราย และทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
 PopZar BMW Society #9288 5 ธันวาคม 2552 03:04 น.


 ข้อความที่ 28
รักในหลวงที่สุด
จะนำเอาพระจริยวัตรของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
 เอ (abuzayaf) BMW Society #9801 5 ธันวาคม 2552 03:44 น.


 ข้อความที่ 29
.
ตราบชั่วชีวิต คนไทยได้พบเห็นพระจริยวัตรที่ดีงาม เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม โดยสุจริตพระทัย
พระองค์ทรงสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติ เป็นคุณเอนกอนันต์มหาศาล ตลอดรัชสมัย
โดยมิทรงรู้เหน็ดรู้เหนื่อยในพระวรกาย ไม่เลือกชนชั้นวรรณะและเผ่าพันธุ์ ไม่เลือกท้องที่

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไปเทอญ พระพุทธเจ้าข้า

.
 sun BMW Society #49 5 ธันวาคม 2552 04:15 น.


 ข้อความที่ 30
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ครอบครัว รัตนวราวุธ
 pale white BMW Society #7474 5 ธันวาคม 2552 04:21 น.


 ข้อความที่ 31
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวสยามตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Oldman (M50TU) BMW Society #9296 5 ธันวาคม 2552 04:31 น.


 ข้อความที่ 32
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 u (Aucifer_P) BMW Society #4969 5 ธันวาคม 2552 04:36 น.


 ข้อความที่ 33
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 chacrit BMW Society #2321 5 ธันวาคม 2552 05:44 น.


 ข้อความที่ 34
ทฤษฎีเศษฐกิจพอเพียงเป็นคำสอนที่ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 hot_kung BMW Society #7370 5 ธันวาคม 2552 05:50 น.


 ข้อความที่ 35
ขอทรงพระเจริญ...ยิ่งยืนนาน ครับ
 AE (///M) BMW Society #7608 5 ธันวาคม 2552 06:37 น.


 ข้อความที่ 36
king of the king
ขอพระองค์ทรงพลานมัยแข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ขอบคุณBMWSOCIETYสำหรับกระทู้ดีดีครับ
 อาร์ท ม.บูรพา BMW Society #1473 5 ธันวาคม 2552 06:49 น.


 ข้อความที่ 37
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ..
 katoey_ho BMW Society #8317 5 ธันวาคม 2552 06:58 น.


 ข้อความที่ 38
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 M-50 BMW Society #8816 5 ธันวาคม 2552 07:15 น.


 ข้อความที่ 39
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Moo_E38 BMW Society #4983 5 ธันวาคม 2552 07:30 น.


 ข้อความที่ 40
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 เหน่ง (naineang) BMW Society #5097 5 ธันวาคม 2552 07:48 น.


 ข้อความที่ 41
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Nook373 BMW Society #7843 5 ธันวาคม 2552 08:18 น.


 ข้อความที่ 42
ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 volan BMW Society #7185 5 ธันวาคม 2552 08:37 น.


 ข้อความที่ 43
ขอพระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 E36Crazy BMW Society #4406 5 ธันวาคม 2552 08:50 น.


 ข้อความที่ 44
ขอพระองค์ทรงจงทรงพระเจริญ
- ครอบครับ ภูรีพิพัฒน์
 t i n (latuukenz) BMW Society #7942 5 ธันวาคม 2552 09:00 น.


 ข้อความที่ 45
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 MR.HENG BMW Society #48 5 ธันวาคม 2552 09:11 น.


 ข้อความที่ 46
ทรงพระเจริญ

( รักในหลวงอย่าลืม ทำความดีถวายในหลวงด้วยครับ )
 kutoon (kutoon) BMW Society #3690 5 ธันวาคม 2552 09:13 น.


 ข้อความที่ 47
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 Bank (BankCE43) BMW Society #5199 5 ธันวาคม 2552 09:22 น.


 ข้อความที่ 48


ขอพระองค์ทรงจงทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพลานมัยแข็งแรง
[เราจะทำความดีถวายในหลวง]
{BIG CAR 1}
 {BIG CAR 1} (Bigcar Group) BMW Society #8664 5 ธันวาคม 2552 09:27 น.


 ข้อความที่ 49
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 mz (m_zeed8) BMW Society #7622 5 ธันวาคม 2552 09:31 น.


 ข้อความที่ 50
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 pullmeunder BMW Society #7601 5 ธันวาคม 2552 09:32 น.


(1) 2 3 4

User Name Password