ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 12 สิงหาคม 2553 , 00:00 น.   

(1) 2


 ข้อความที่ 1
ขอจงทรงพระเจริญ
 Goofy BMW Society #1778 12 สิงหาคม 2553 00:12 น.


 ข้อความที่ 2
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รัก พ่อหลวง และแม่หลวง ครับ
 tunk_sukhum BMW Society #9393 12 สิงหาคม 2553 00:16 น.


 ข้อความที่ 3
 chocco_nut BMW Society #388 12 สิงหาคม 2553 00:16 น.


 ข้อความที่ 4
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 2914 BMW Society #2914 12 สิงหาคม 2553 00:17 น.


 ข้อความที่ 5
ขอทรงพระเจริญอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
 pong (pongd2) BMW Society #3485 12 สิงหาคม 2553 00:22 น.


 ข้อความที่ 6
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Wut BMW Society #665 12 สิงหาคม 2553 00:23 น.


 ข้อความที่ 7
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Birdy (Birdy) BMW Society #4120 12 สิงหาคม 2553 00:30 น.


 ข้อความที่ 8
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ตาโต BMW Society #2656 12 สิงหาคม 2553 00:34 น.


 ข้อความที่ 9
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Modsmayday BMW Society #9171 12 สิงหาคม 2553 00:36 น.


 ข้อความที่ 10
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับ
 JobMan BMW Society #3434 12 สิงหาคม 2553 00:50 น.


 ข้อความที่ 11
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
รักพ่อหลวงแม่หลวงครับ
 Pom (PomE46) BMW Society #3479 12 สิงหาคม 2553 00:57 น.


 ข้อความที่ 12
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 pale white BMW Society #7474 12 สิงหาคม 2553 01:00 น.


 ข้อความที่ 13
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 auS_MoMo BMW Society #3868 12 สิงหาคม 2553 01:07 น.


 ข้อความที่ 14
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 gab_za BMW Society #7607 12 สิงหาคม 2553 01:23 น.


 ข้อความที่ 15
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 emma BMW Society #2293 12 สิงหาคม 2553 01:25 น.


 ข้อความที่ 16
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Manapapo BMW Society #6448 12 สิงหาคม 2553 01:46 น.


 ข้อความที่ 17
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 อุ้ย (GhostGecko) BMW Society #9088 12 สิงหาคม 2553 01:55 น.


 ข้อความที่ 18
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 may e46 (m) BMW Society #564 12 สิงหาคม 2553 01:57 น.


 ข้อความที่ 19
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รักแม่หลวงและพ่อหลวงมากครับ
 Continue (Continue) BMW Society #89 12 สิงหาคม 2553 02:04 น.


 ข้อความที่ 20
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Natz (greatnazz) BMW Society #8481 12 สิงหาคม 2553 03:08 น.


 ข้อความที่ 21
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 KilLKunG BMW Society #424 12 สิงหาคม 2553 03:14 น.


 ข้อความที่ 22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ทรงเป็น "ป่า" ที่ปกป้องดูแล "น้ำ" ตลอดกาลนานเทอญพระพุทะเจ้าขา


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 sun BMW Society #49 12 สิงหาคม 2553 03:15 น.


 ข้อความที่ 23
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 s5 BMW Society #8516 12 สิงหาคม 2553 03:23 น.


 ข้อความที่ 24
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 jam (jam*) BMW Society #4571 12 สิงหาคม 2553 03:43 น.


 ข้อความที่ 25
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Blissful_BMW BMW Society #1320 12 สิงหาคม 2553 04:44 น.


 ข้อความที่ 26
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
 manchai BMW Society #3189 12 สิงหาคม 2553 06:51 น.


 ข้อความที่ 27
ทรงพระเจริญ
 ping (Yingyong E60) BMW Society #3527 12 สิงหาคม 2553 08:31 น.


 ข้อความที่ 28
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 Pamp360 BMW Society #9738 12 สิงหาคม 2553 08:40 น.


 ข้อความที่ 29
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Tao E36 BMW Society #1589 12 สิงหาคม 2553 08:53 น.


 ข้อความที่ 30


ทรงพระเจริญ
 kutoon BMW Society #3690 12 สิงหาคม 2553 09:13 น.


 ข้อความที่ 31

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 nOpPy (Nop 525) BMW Society #9709 12 สิงหาคม 2553 09:27 น.


 ข้อความที่ 32
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 ton_paknum (Ton_paknum) BMW Society #2348 12 สิงหาคม 2553 09:36 น.


 ข้อความที่ 33
ทรงพระเจริญ
 RA_6624 BMW Society #2349 12 สิงหาคม 2553 09:59 น.


 ข้อความที่ 34
ทรงพระเจริญ
 tam71 (CreedSaa) BMW Society #7331 12 สิงหาคม 2553 10:12 น.


 ข้อความที่ 35
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 Boomhexs (JumBo BoMo) BMW Society #6308 12 สิงหาคม 2553 10:47 น.


 ข้อความที่ 36
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Nui Nano BMW Society #5910 12 สิงหาคม 2553 11:36 น.


 ข้อความที่ 37
ทรงพระเจริญ
 Bank BMW Society #721 12 สิงหาคม 2553 11:48 น.


 ข้อความที่ 38
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
 Awesome........ BMW Society #8998 12 สิงหาคม 2553 11:53 น.


 ข้อความที่ 39
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 ZeroBlack BMW Society #5020 12 สิงหาคม 2553 12:35 น.


 ข้อความที่ 40
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 joejo9992 (joejo9992) BMW Society #13 12 สิงหาคม 2553 12:37 น.


 ข้อความที่ 41
ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 กิ๊ฟ (ghip) BMW Society #1541 12 สิงหาคม 2553 12:48 น.


 ข้อความที่ 42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 M50_Speed BMW Society #9652 12 สิงหาคม 2553 12:54 น.


 ข้อความที่ 43
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 KritJee BMW Society #9983 12 สิงหาคม 2553 13:07 น.


 ข้อความที่ 44
ข้าพุทธเจ้า ขอนอบน้อมสมเด็จแม่เหนือเศียรเกล้าครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 Man_Anuchit BMW Society #573 12 สิงหาคม 2553 13:26 น.


 ข้อความที่ 45
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 Golffaeng (Watachiwa) BMW Society #9898 12 สิงหาคม 2553 14:15 น.


 ข้อความที่ 46
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 golfee BMW Society #8265 12 สิงหาคม 2553 14:39 น.


 ข้อความที่ 47
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 Noomai BMW Society #4777 12 สิงหาคม 2553 15:01 น.


 ข้อความที่ 48
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 ChaipojE46 (chaipojv) BMW Society #6736 12 สิงหาคม 2553 15:34 น.


 ข้อความที่ 49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
 Wiroon BMW Society #8690 12 สิงหาคม 2553 15:38 น.


 ข้อความที่ 50


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 m r black BMW Society #9606 12 สิงหาคม 2553 16:06 น.


(1) 2

User Name Password