รูป BMS @ IMPACT CHALLENGER ค่ะมีรูปรถ BMW ของเพื่อนๆ สมาชิก และรูปบรรยากาศ มาฝาก นิดๆ หน่อยๆ นะคะ .... ขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกที่มาร่วมกิจกรรม และเพื่อนๆ ที่เข้าชมภาพกิจกรรมค่ะ

Photo By Ann
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 , 11:00 น.   

(1) 2


 ข้อความที่ 1


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:02 น.


 ข้อความที่ 2


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:02 น.


 ข้อความที่ 3


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:03 น.


 ข้อความที่ 4


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:04 น.


 ข้อความที่ 5


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:04 น.


 ข้อความที่ 6


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:05 น.


 ข้อความที่ 7


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:05 น.


 ข้อความที่ 8


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:06 น.


 ข้อความที่ 9


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:06 น.


 ข้อความที่ 10


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:07 น.


 ข้อความที่ 11


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:07 น.


 ข้อความที่ 12


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:08 น.


 ข้อความที่ 13


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:08 น.


 ข้อความที่ 14


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:09 น.


 ข้อความที่ 15


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:09 น.


 ข้อความที่ 16


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:10 น.


 ข้อความที่ 17


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:10 น.


 ข้อความที่ 18


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:11 น.


 ข้อความที่ 19


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:11 น.


 ข้อความที่ 20


เริ่มจากรถที่มาร่วมกิจกรรมกันไปเรื่อยๆ เลยนะคะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:11 น.


 ข้อความที่ 21


บรรยากาศรวมๆ ของพื้นที่ที่ BMS ไปยึดไว้ค่ะ ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:28 น.


 ข้อความที่ 22


บรรยากาศรวมๆ ของพื้นที่ที่ BMS ไปยึดไว้ค่ะ ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:28 น.


 ข้อความที่ 23


บรรยากาศรวมๆ ของพื้นที่ที่ BMS ไปยึดไว้ค่ะ ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:28 น.


 ข้อความที่ 24


บรรยากาศรวมๆ ของพื้นที่ที่ BMS ไปยึดไว้ค่ะ ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:29 น.


 ข้อความที่ 25


บรรยากาศรวมๆ ของพื้นที่ที่ BMS ไปยึดไว้ค่ะ ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:29 น.


 ข้อความที่ 26


หลังจากนั้น ทุกคนก็ต้องมา STOP กัน ณ ที่ตรงนี้
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:30 น.


 ข้อความที่ 27


STOP STOP STOP
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:30 น.


 ข้อความที่ 28


 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:31 น.


 ข้อความที่ 29


 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:31 น.


 ข้อความที่ 30


มีช่างภาพคนนึงแอบแหล่ มา ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:33 น.


 ข้อความที่ 31


ชายเดินผ่านมาก็ยัง STOP ญ เดินผ่านมาก็ยัง STOP
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:33 น.


 ข้อความที่ 32


ช่างภาพมา STOP กันเพรียบๆ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:33 น.


 ข้อความที่ 33


จากตอนแรกที่มีมีกั้น
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:34 น.


 ข้อความที่ 34


เิริ่มไม่สะใจ เอาที่กั้นเอาซะเลย
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:34 น.


 ข้อความที่ 35


จะได้ถ่ายกันได้สบายๆ ค่ะ่ ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:34 น.


 ข้อความที่ 36


เซทนี้สำหรับบรรยากาศ เซทหน้า STOP STOP ซูมๆ แน่นอนค่า คิคิ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:38 น.


 ข้อความที่ 37


เซทนี้สำหรับบรรยากาศ เซทหน้า STOP STOP ซูมๆ แน่นอนค่า คิคิ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:38 น.


 ข้อความที่ 38


เซทนี้สำหรับบรรยากาศ เซทหน้า STOP STOP ซูมๆ แน่นอนค่า คิคิ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:38 น.


 ข้อความที่ 39


เซทนี้สำหรับบรรยากาศ เซทหน้า STOP STOP ซูมๆ แน่นอนค่า คิคิ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:39 น.


 ข้อความที่ 40


เซทนี้สำหรับบรรยากาศ เซทหน้า STOP STOP ซูมๆ แน่นอนค่า คิคิ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:39 น.


 ข้อความที่ 41


ช่างภาพเยอะจริงๆ ทั้ง ญ ทั้ง ช
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:39 น.


 ข้อความที่ 42


 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:40 น.


 ข้อความที่ 43


 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:40 น.


 ข้อความที่ 44


 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:40 น.


 ข้อความที่ 45


 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:41 น.


 ข้อความที่ 46


จะเยอะกันไปไหนนั่น
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:41 น.


 ข้อความที่ 47


มากันล้นๆ เลยค่ะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:42 น.


 ข้อความที่ 48


ถ่ายภาพแล้ว แอบมีเม้มปากด้วยอ่ะ ^ ^
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:44 น.


 ข้อความที่ 49


บรรยากาศรวมๆ ค่ะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:44 น.


 ข้อความที่ 50


บรรยากาศรวมๆ ค่ะ
 Ann BMW Society #10000 29 กรกฎาคม 2554 11:44 น.


(1) 2

User Name Password