เก็บตก Euro Drag 2013ส่วนใหญ่เป็น E36 นะครับ ถ่ายตามจังหวะและโอกาสที่ว่าง
หลัง 6 โมงเย็นไม่ได้ถ่ายเลย มัวแต่เชียร์วอลเลย์
ขออภัยคร๊าบบบ ^^

canon 7D 15-85is/70-200 f.4
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 , 00:54 น.   

(1) 2


 ข้อความที่ 1


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:55 น.


 ข้อความที่ 2


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:55 น.


 ข้อความที่ 3


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:56 น.


 ข้อความที่ 4


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:57 น.


 ข้อความที่ 5


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:57 น.


 ข้อความที่ 6


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:57 น.


 ข้อความที่ 7


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:58 น.


 ข้อความที่ 8


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:58 น.


 ข้อความที่ 9


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:59 น.


 ข้อความที่ 10


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 00:59 น.


 ข้อความที่ 11


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:01 น.


 ข้อความที่ 12


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:01 น.


 ข้อความที่ 13


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:02 น.


 ข้อความที่ 14


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:02 น.


 ข้อความที่ 15


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:03 น.


 ข้อความที่ 16


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:03 น.


 ข้อความที่ 17


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:04 น.


 ข้อความที่ 18


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:06 น.


 ข้อความที่ 19


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:06 น.


 ข้อความที่ 20


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:06 น.


 ข้อความที่ 21


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:06 น.


 ข้อความที่ 22


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:06 น.


 ข้อความที่ 23


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:09 น.


 ข้อความที่ 24


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:09 น.


 ข้อความที่ 25


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:09 น.


 ข้อความที่ 26


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:09 น.


 ข้อความที่ 27


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:09 น.


 ข้อความที่ 28


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:10 น.


 ข้อความที่ 29


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:10 น.


 ข้อความที่ 30


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:10 น.


 ข้อความที่ 31


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:10 น.


 ข้อความที่ 32


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:10 น.


 ข้อความที่ 33


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:12 น.


 ข้อความที่ 34


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:12 น.


 ข้อความที่ 35


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:12 น.


 ข้อความที่ 36


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:12 น.


 ข้อความที่ 37


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:12 น.


 ข้อความที่ 38


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:14 น.


 ข้อความที่ 39


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:14 น.


 ข้อความที่ 40


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:14 น.


 ข้อความที่ 41


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:14 น.


 ข้อความที่ 42


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:14 น.


 ข้อความที่ 43


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:16 น.


 ข้อความที่ 44


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:16 น.


 ข้อความที่ 45


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:16 น.


 ข้อความที่ 46


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:16 น.


 ข้อความที่ 47


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:16 น.


 ข้อความที่ 48


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:17 น.


 ข้อความที่ 49


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:17 น.


 ข้อความที่ 50


.
 Tao E36 BMW Society #1589 26 กันยายน 2556 01:17 น.


(1) 2

User Name Password