=== ท่าทางจะเอาจริง ซื้อใช้เองก็ไม่ได้หรือไง ===รายงานข่าวจากกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ เป็นช่วงใกล้วันปิดภาคเรียนและมีวันหยุดต่อเนื่องหลายเทศกาล จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และอาจซื้อของฝากของที่ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมกลับมาด้วย

หากสินค้าดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 10,000 บาท จะต้องสำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ หากของดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่ากฎหมายอนุญาตอาจต้องเสียค่าปรับ หรือถูกริบของบางรายการที่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยกรมฯ ไม่ได้ทำการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทุกราย แต่จะสุ่มตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตามหลักมาตรฐานสากล

ยืนยันว่าการปฏิบัติตามหลักพิธีการทางศุลกากร ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีของที่ต้องสำแดงแต่หลีกเลี่ยงไม่สำแดงขณะผ่านจุดตรวจไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือเป็นความผิดโดยมีโทษปรับ 4 เท่าของมูลค่าที่บวกค่าภาษีและอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และของที่หลีกเลี่ยงการชำระอากรจะถูกริบเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรทันที

"กรมศุลกากรอยากเตือนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และซื้อของใช้ ของฝาก หรือของที่ระลึกติดตัวกลับมา ให้ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจในการผ่านพิธีศุลกากรช่องตรวจสีเขียวและสีแดงให้ถูกต้อง ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวนำของติดตัวเข้ามาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นของต้องห้าม ทำให้ต้องเสียค่าปรับหรือถูกริบของจำนวนมาก"
 Chart BMW Society #4373 17 กุมภาพันธ์ 2558 , 10:02 น.   

 ข้อความที่ 1
ใครโดนไถแล้วมั่งครับ
 Chart BMW Society #4373 17 กุมภาพันธ์ 2558 10:03 น.


 ข้อความที่ 2
ส่วนใหญ่ที่โดนเพราะเอากล่องกลับมาด้วย
 jk BMW Society #7058 17 กุมภาพันธ์ 2558 13:53 น.


 ข้อความที่ 3
สะพาย/ถือ เข้ามาเลยคงไม่น่ามีปัญหา
 jk BMW Society #7058 17 กุมภาพันธ์ 2558 13:53 น.


 ข้อความที่ 4
กำลังจะไปญี่ปุ่นอาทิตย์นี้เลย ถ้าโหลดมาใต้เครื่องจะปลอดภัย ไม่โดนภาษีมั้ยครับ
 โอ๊ต (Oat_E39) BMW Society #1817 18 กุมภาพันธ์ 2558 18:16 น.


 ข้อความที่ 5
ไม่เกี่ยวกับโหลดใต้เครื่องนะครับ .... คือถ้าเป็นของใหม่อยู่ในกระเป๋าเดินทางของเรา .. หากมีมูลค่าสูง ตามกฎหมายต้องเสียภาษีครับ

ถ้าไม่มีคนมารับ แล้วซื้อของแบรนด์เนมจะให้ปลอดภัยก็ต้องทิ้งกล่อง เพราะพอจะอนุโลมได้ว่าเป็นของใช้แล้ว หรือเป็นของเก่าของเราตั้งแต่ขาไป (ถ้าไม่มากชิ้นจนเกินไป) .... แล้วก็ต้องอาศัยจังหวะเดินเนียนๆ ดูตอนคนมากๆ หรือตามหลังคนที่มีของเยอะ (คาดว่าศุลกากรจะต้องเรียกคนหน้าเราหยุดเพื่อตรวจของแน่ๆ เราจะได้ผ่าน)
 Exponential BMW Society #7230 19 กุมภาพันธ์ 2558 01:12 น.


 ข้อความที่ 6
Thank You
 bmwsalapao BMW Society #734 19 กุมภาพันธ์ 2558 05:04 น.


 ข้อความที่ 7
ดูตอนคนมากๆ หรือตามหลังคนที่มีของเยอะ (คาดว่าศุลกากรจะต้องเรียกคนหน้าเราหยุดเพื่อตรวจของแน่ๆ เราจะได้ผ่าน)
_______________________________________

Very good idea krub P' ^^
 Chart BMW Society #4373 19 กุมภาพันธ์ 2558 18:16 น.


 ข้อความที่ 8
ศุลกากรยุคนี้กระหายมากครับ ไม่ใช่แค่ศุลกากรในสนามบิน ซื้อของอีเบย์ ก็ไม่เคยโดนภาษีเรทเหี้ยเท่ายุคนี้มาก่อน ผมบางชิ้นโดนเป็น 100% มาสองรอบแล้ว
 boneshiro BMW Society #1798 21 กุมภาพันธ์ 2558 07:30 น.


User Name Password