=== ขับขี่ปลอดภัย ถ้ารู้วินัยจราจร ===ช่วงนี้เห็นรถยนต์ และแมงกะไซค์ ขับย้อนศร หรือฝ่าไฟแดงบ่อยมาก เลยเอามาแชร์กันครับ
 Chart BMW Society #4373 25 มิถุนายน 2558 , 19:45 น.   

 ข้อความที่ 1
https://youtu.be/AchE9xJyo3w

 Chart BMW Society #4373 25 มิถุนายน 2558 19:45 น.


 ข้อความที่ 2
https://youtu.be/AchE9xJyo3w

 Chart BMW Society #4373 25 มิถุนายน 2558 19:45 น.


User Name Password