ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา





ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า BMW Society
 
 BMW Society BMW Society #1 5 ธันวาคม 2558 , 00:01 น.   

 ข้อความที่ 1




ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

นายปริญญา อุ่นวัฒนนุกูล
2dinthailand
 joejo9992 (2DINTHAILAND) BMW Society #13 5 ธันวาคม 2558 02:30 น.


 ข้อความที่ 2




ขอพระองศ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 jimmynoom BMW Society #7141 5 ธันวาคม 2558 04:38 น.


 ข้อความที่ 3




ขอพระองศ์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพเจ้านายพิทักษ์ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 pitaklaw BMW Society #1006 5 ธันวาคม 2558 07:49 น.


 ข้อความที่ 4






ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า  นายอนันต์ หินจีน BM BODY PARTS
 anan.555 BMW Society #7434 5 ธันวาคม 2558 07:56 น.


 ข้อความที่ 5






ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขัาพระพุทธเจ้า นายวิภู บุญประเสริฐ และครอบครัว
 Num BMW Society #859 5 ธันวาคม 2558 09:40 น.


 ข้อความที่ 6




ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ขัาพระพุทธเจ้า นาย นรยรรยง พุกกณะสุต
 Tode BMW Society #7908 5 ธันวาคม 2558 10:27 น.


 ข้อความที่ 7




ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจารุวัฒน์ ตันศิลป์ และครอบครัว
 วัฒน์-60 BMW Society #6281 5 ธันวาคม 2558 10:39 น.


 ข้อความที่ 8




ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายปฏิภาณ สวนสวัสดิ์ พร้อมครอบครัวขอร่วมถวายพระพร
 เอ้ (patty_ea) BMW Society #2441 5 ธันวาคม 2558 12:01 น.


 ข้อความที่ 9




ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
 s5 BMW Society #5 5 ธันวาคม 2558 17:27 น.


 ข้อความที่ 10




ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกำพล กมลรัตน์และครอบครัว
 ป๋าหนึ่ง (1ษ3849) BMW Society #3512 6 ธันวาคม 2558 07:53 น.


User Name Password