คอพวงมาลัยรุ่นไหนใส่แทนกันได้สงสัยเรื่องคอพวงมาลัย Momo ที่จะใส่รถ BMW ครับ

มีรุ่นไหนใส่แทนกันได้บ้างโดยไม่ต้องแปลง

E12 E24 E28 ?

E30 E34 E36 ?


 Chart BMW Society #4373 23 เมษายน 2560 , 09:48 น.   

User Name Password