BMW Xpo 2017 @ Central WorldBMW ประเทศไทย จัดงาน BMW Xpo 2017 ณ ศูนย์การค้า Central World
ซึ่ง Hilight ในงาน ได้แก่ BMW M4 DTM Champion Edition และ BMW i8 Protonic Frozen Black
และมีการจัดแสดงรถยนต์ BMW เกือบทุกรุ่น พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ เมื่อจองรถ ภายในงาน
โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 - 10 กันยายน ศกนี้ และวันนี้ BMW Society มีภาพบรรยากาศ
งานวันแรก มาฝากเพื่อนสมาชิก ขอเชิญ ชมภาพกันได้เลยครับ
 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 , 23:49 น.   
(1) 2


 ข้อความที่ 1


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:52 น.


 ข้อความที่ 2


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:52 น.


 ข้อความที่ 3


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:52 น.


 ข้อความที่ 4


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:52 น.


 ข้อความที่ 5


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:52 น.


 ข้อความที่ 6


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 7


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 8


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 9


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 10


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 11


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 12


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 13


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:53 น.


 ข้อความที่ 14


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:56 น.


 ข้อความที่ 15


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:56 น.


 ข้อความที่ 16


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:56 น.


 ข้อความที่ 17


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:56 น.


 ข้อความที่ 18


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:56 น.


 ข้อความที่ 19


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:57 น.


 ข้อความที่ 20


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:59 น.


 ข้อความที่ 21


 
 Jack BMW Society #1 7 กันยายน 2560 23:59 น.


 ข้อความที่ 22


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:00 น.


 ข้อความที่ 23


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:00 น.


 ข้อความที่ 24


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:00 น.


 ข้อความที่ 25
Like
 234 BMW Society #234 8 กันยายน 2560 00:00 น.


 ข้อความที่ 26


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:00 น.


 ข้อความที่ 27


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:00 น.


 ข้อความที่ 28


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:00 น.


 ข้อความที่ 29


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:01 น.


 ข้อความที่ 30


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:01 น.


 ข้อความที่ 31


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:02 น.


 ข้อความที่ 32


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:02 น.


 ข้อความที่ 33


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:02 น.


 ข้อความที่ 34


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:02 น.


 ข้อความที่ 35


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:02 น.


 ข้อความที่ 36


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:03 น.


 ข้อความที่ 37


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:03 น.


 ข้อความที่ 38


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:03 น.


 ข้อความที่ 39


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:03 น.


 ข้อความที่ 40


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:03 น.


 ข้อความที่ 41


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:04 น.


 ข้อความที่ 42


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:04 น.


 ข้อความที่ 43


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:04 น.


 ข้อความที่ 44


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:04 น.


 ข้อความที่ 45


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:04 น.


 ข้อความที่ 46


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:05 น.


 ข้อความที่ 47


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:05 น.


 ข้อความที่ 48


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:05 น.


 ข้อความที่ 49


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:05 น.


 ข้อความที่ 50


 
 Jack BMW Society #1 8 กันยายน 2560 00:05 น.


(1) 2

User Name Password