ใครใช้ Mini R56 ติดซุปบ้างเพื่อนๆมีใครใช้ Mini R56 แล้วติด supercharged บ้างครับ
มีปัญหาความร้อนไม๊ ถ้าวางในตัวเกียร์ Auto ต้องโมเกียร์ไม๊ครับ
 Chart (Chart) BMW Society #4373 25 June 2018 , 11:38   

User Name Password