525D เต็มถังวิ่งได้เท่าไหร่F10 525D เต็มถังวิ่งได้เฉลี่ยประมากี่ กม.ครับ
ระหว่าง 520 กับ 525 ตัวไหนปรัหยัดกว่ากัน
 Kao (chan_kanok) BMW Society #957 6 ตุลาคม 2561 , 22:43 น.   
User Name Password