ยางเหลือใช้225 35 19
245 35 19
Nitto 555 ปี 14 ดอกเยอะ ไม่มีปะบวมฉีก
ราคาชุดละ 2500
0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 10 มีนาคม 2562 , 18:07 น.   

 ข้อความที่ 1


ยาง Nitto Invo 245 40 20 ปี 13 ดอก 95% ดอกเป็นก้อนๆ

ขายชุดละ 3,500 บาท ถ้าแยกคู่ๆละ 2,000 บาท

0809699966
 Chart BMW Society #4373 10 มีนาคม 2562 18:08 น.


 ข้อความที่ 2


ยาง Nitto Invo 245 40 20 ปี 13 ดอก 95% ดอกเป็นก้อนๆ

ขายชุดละ 3,500 บาท ถ้าแยกคู่ๆละ 2,000 บาท

0809699966
 Chart BMW Society #4373 10 มีนาคม 2562 18:08 น.


 ข้อความที่ 3
ขายหมดแล้ว
 Chart BMW Society #4373 24 เมษายน 2562 20:36 น.


User Name Password