ล้อ BBS RS 16" BMW E30ล้อ BBS RS 16" ดุม BMW E30 4รู100 (เจาะใหม่จากเดิม 5x114 พร้อมทำ hub กลาง)

ล้อหน้า 16x8.0 et 20
ล้อหลัง 16x8.5 et13

ราคา 59,000 บาท

0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 May 2019 , 12:13   

  1
sold
 Chart BMW Society #4373 11 June 2019 07:12


User Name Password