แมก19ถอดมาจากf10มาใส่e60ต้องลอแมก19ถอดมาจากf10มาใส่e60ต้องรองสเปเซอร์ไหมครับ
 Rut (anirutmala) BMW Society #10248 12 July 2019 , 18:19   

  1
ต้องรองครับ ส่วนจะรองเท่าไหร่? ต้องการเต็มซุ้ม? แล้วก็โหลดเยอะเปล่า ?เหล่านี้ คือปัจจัยในการคำนวณครับ
 F30 (ผู้พัน) BMW Society #8212 19 July 2019 17:52


  2
รอง 15-25 มม.
 Chart BMW Society #4373 21 July 2019 22:12


User Name Password