ของแต่ง Alpina E46coupeของแต่ง Alpina B3 3.3 no. 022 BMW E46 Coupe

เรือนไมล์ สภาพ 90%
ลิ้นหน้า สภาพ 95%
หางหลัง สภาพ 80% มีปลายข้างนึงร้าวหักจากการขนส่ง (ซ่อมได้ ไม่มีผลการใช้งาน)
Alpina plate number สภาพ 85% (อันนี้ยิ่งเก่ายิ่งขลัง 5555)

ราคา 80,000 บาท

0809699966
 Chart (Chart) BMW Society #4373 31 July 2019 , 07:49   

  1


 Chart (Chart) BMW Society #4373 1 August 2019 08:41


  2
Sold
 Chart BMW Society #4373 6 September 2019 10:45


User Name Password