อยากมาประชาสัมพันธ์เช่ารถเพื่อทดสอบสวัสดีครับพอดีว่าผมอยากมาประชาสัมพันธ์เรื่องการเช่ารถเพื่อไป TEST DRIVE จากของบริษัท TUV RHEINLAND เพื่อสงข้อมูลไปยัง BMW Germany ครับ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสัญญาเช่าได้ครับ**ยํ้ามีประกันคลุ้มคลองความเสียหายเบื้องต้น** ตอนนี้หาเป็น diesel 2019 ไม่เกินหนึ่งแสนโลมี 3 category ใช้ 3-5 วันครับ(รวมวันมาลากรถไป-กลับ) category 1. 30,000บาท 2. 40,000บาท 3. 50,000บาท
หากสนใจสามารถติดต่อ
Line: 5800boy
Tel: 0969747872

 Annop Suppipat (5800boy) BMW Society #12587 14 June 2024 , 20:18   

  1

ใน board ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้หมดให้มาอ่านในนี้ได้นะครับ https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/448341247_338777105739552_8898820211188515352_n.pdf/BMW-ISC-.pdf?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=2b0e22&_nc_eui2=AeGGvH16T_9Z4QrbK9l88rRrKu5vohSzQRUq7m-iFLNBFSmEx7eF8rNN8i_XfPqBEMDBQjH8TKvL2_sZdxFLbRQX&_nc_ohc=ClmYxQtqh-UQ7kNvgHvueFQ&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_Q7cD1QHVRmrHTF6vw5T-JPvAWmdZ7L1zNUt6Fwwgg4gx6w-P9A&oe=666CC03F&dl=1

 Annop (5800boy) BMW Society #12587 14 June 2024 20:21


  2

หรือติดต่อผมมาเพื่อดู presentation ว่าเอารถไปทำอะไรบ้างและใบสัญญาเบื้องต้นครับเพื่อความสบายใจ

 5800boy BMW Society #12587 14 June 2024 20:22


  3 5800boy BMW Society #12587 14 June 2024 20:23


  4 5800boy BMW Society #12587 14 June 2024 20:24


  5

เพิ่มเติมนะครับการ Test drive เป็น Emission test (ทดสอบปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ) เฉยๆนะครับไม่มีการเอาลงไปขับบนท้องถนนต้องขออภัยด้วยไม่สามารถแก้ต้นโพสได้

 5800boy BMW Society #12587 14 June 2024 21:03


User Name Password