ชุดภายใน Alpina E36 แท้ขายชุดภายใน Alpina แท้ ถอดจากรถ Alpina B3 3.0 Sedan BMW E36 จากเมืองไส้กรอกเยอรมัน ในชุดประกอบด้วย
เบาะหน้า 2 ตัว
เบาะหลัง 2 ชิ้น
แผงข้างประตู 4 ชิ้น
พรมพื้น (ขับซ้าย) 4 ชิ้น
(ไม่รวมป้ายติดท้ายรถ Alpina B3 3.0 ของแท้เบิกใหม่)

ราคา 89,000 บาท

080-9699966
Line : chart8788
 Chart (Chart) BMW Society #4373 10 พฤศจิกายน 2562 , 04:49 น.   
 ข้อความที่ 1


ปรับราคา 79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:39 น.


 ข้อความที่ 2


ปรับราคา 79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:39 น.


 ข้อความที่ 3


ปรับราคา 79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:39 น.


 ข้อความที่ 4


ปรับราคา 79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:39 น.


 ข้อความที่ 5


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 6


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 7


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 8


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 9


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 10


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 11


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 12


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 13


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


 ข้อความที่ 14


79,000
 Chart (Chart) BMW Society #4373 22 พฤศจิกายน 2562 05:40 น.


User Name Password